9ο RAPID ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Tournament Information

Start Date
Sunday, April 30, 2023
End Date
Sunday, April 30, 2023
Time Control
RAPID
Rating System
Local