WCC

Blitz Ultima ΜΑΪΟΥ By A.S.O.P DIAS ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤ

Tournament Information

Start Date
Wednesday, May 10, 2023
End Date
Wednesday, May 10, 2023
Time Control
STANDARD
Rating System
FIDE