WCC

Blitz Ultima ΜΑΪΟΥ By A.S.O.P DIASΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟ

Tournament Information

Start Date
Wednesday, May 3, 2023
End Date
Wednesday, May 3, 2023
Time Control
BLITZ
Rating System
FIDE