WCC

Turniej klasyfikacyjny w Czeremsze

Tournament Information

Where to Register
Start Date
Saturday, January 20, 2024
Time Control
STANDARD
Rating System
Local