WCC

Turniej Klasyfikacyjny � Cztery pory roku "JESIEŃ" (grupa A)

Tournament Information

Where to Register
Start Date
Saturday, October 21, 2023
Time Control
STANDARD
Rating System
Local